Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Podaj nazwy systematyczne związków 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Podaj nazwy systematyczne związków

905 Zadanie
906 Zadanie
907 Zadanie

a) but-2-en

b) but-1-en

c) 3-metylobut-1-en

d) 2-chloro-3-metylobut-1-en

e) 4,5-dietylo-4,5-dimetylohept-1-en

f) 3-bromo-2-metylopenta-1,4-dien

g) 4-etylo-6,6-dimetyloheks-2-en

h)3,6-dimetylohept-3-en

i) 3,4,5-trimetyloheks-2-en