Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Oblicz, ile miligramów fosforanu(V) 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Zapiszmy równanie reakcji dysocjacji fosforanu(V) baru:

Zapiszmy wyrażenie na iloczyn rozpuszczalności:

Oznaczmy przez x steżenie molowe, uwzględniająs współczynniku stechiometryczne:

Obliczamy stężenie oznaczone przez x:

  

Obliczmy ile moli substancji znajdowało się w roztworu:

- taka liczba moli fosforanu(V) baru znajduje się w 10l roztworu

Obliczamy masę molową fosforanu(V) baru:

Obliczamy ile miligramów substancji znajduje się w 10l roztworu:

 

Odp. W roztworze znajduje sie 2,35mg fosforanu(V) baru.