Chemia
 
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Z wodnego roztworu chlorki magnezu MgCl2 strącono 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Z treści zadania wiemy, że masa strąconego chlorku srebra wynosiła 0,7125g.

Załóżmy, że odczynnikuem strącającym był azotan(V) srebra i zapiszmy równanie takiej reakcji:

Z powyższego rownania wynika, że z 1 mola chlorku magnezy powstają 2 mole chlorku srebra.

Znając masę molową chlorku magnezu obliczmy jaką liczbę moli stanowi wytrącony osad:

Liczba moli kationów magnezu będzie 2 razy mniejsza niż liczba moli powstałego chlorku srebra, zatem:

Z treści zadania wiemy, że do roztworu zawierającego kationy magnezy dodano fosforany(V) amonu, a w wyniku reakcji powstał związek o wzorze

W 1 molu znajdują się dwa atomy magnezu, zatem stosunek molowy kationów magnezu do powstalego związku będzie wynosił 1:2.

więc

Znając masę molową obliczmy masę wytrąconego osadu:

  

 

Odp. W wyniku przeprowadzonych reakcji otrzymano 0,2775g