Chemia
 
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Do 100cm3 roztworu wodorotlenku sodu o pH 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Roztwór NaOH:

Równanie reakcji dysocjacji:

Stężenie wodorotlenku sodu możemy obliczyć z pOH roztworu:

Obliczmy liczbę moli wodorotlenku sodu:

Wodorotlenek sodu jest jednowodorotlenkowy, więc

 

Roztwór HCl:

Równanie reakcji dysocjacji:

stężenie jonów wodoru możemy obliczyć z pH roztworu:

Obliczmy liczbę moli kwasu solnego:

Kwas solny jest kwasem jednoprotonowym, więc

 

Jon wodoru reaguje z jonem wodorotlenkowym w stosunku molowym 1:1.

Obliczmy "nadwyżkę" moli jonów wodoru:

Łączna objętość roztworów to:

Stężenie kationów wodoru wynosi:

 

Odp. pH otrzymanego roztworu wynosiło 2,1