Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Do do 50cm3 roztworu wodorotlenku sodu wprowadzono 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Z treści zadania wiemy, że zmieszano roztworu wodorotlenku sodu o nieznanym stężeniu z kwasu chlorowodorowego o stężeniu , a nadmiar kwasu zneutralizowano rozrworem wodorotlenku potasu o stężeniu i objętości .

Obliczmy najpierw ile moli kwasu znajdowało się w 3 o stężeniu

Równanie reakcji dysocjacji kwasu:

W takim razie w roztworze znajduje się 0,008mol kationów wodoru.

 

Obliczmy teraz ile moli jonów wodoru zostało zneutralizowanych przez roztwór wodorotlenku potasu o stężeniu i objętości

Równanie reakcji dysocjacji:

więc

 

Z powyższych obliczeń wynika, że roztwór wodorotlenku sodu musiał zawierać 0,004mol jonów wodorotlenkowych.

Równanie reakcji dysocjacji:

więc w roztworze znajdowało się 0,004mol wodorotlenku sodu.

Skoro do reakcju użyto rowtworu wodorotlenku sodu, to obliczmy jego stężenie, czyli ile moli znajdowało się w roztworu:

 

Odp. Stężenie roztworu wodorotlenku sodu zastosowanego do doświadczenia wynosiło