Chemia
 
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Zapiszmy równanie reakcji:

Z treści zadania wiemy, że 

Z równania reakcji wynika, że wodorotlenek potasu reaguje z kwasem siarkowym(VI) w stosunku molowym 2:1, więc uznajmy, że potrzeba 0,08mol zasady

Obliczmy stosunek objętościowy zasady do kwasu:

Roztwory należy zmieszać w stosunku 1:0,32

Pomnożymy powyższy wynik przez 100, aby uzydkać liczbyu całkowite, a następnie podzielimy stronami przez 4:

 

Odp. Roztwory wodorotlenku potasu i kwasu siarkowego(VI) nalezy zmieszać w stosunku objętościowym 25:8