Chemia
 
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Do zobojętnienia roztworu zawierającego 0,2g pewnego 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Zapiszmy schematycznie równanie reakcji, w którym X oznacza resztę kwasową:

Dane:

Szukane:

- masa molowa kwasu organicznego

- liczba moli wodorotlenku potasu

- liczba moli kwasu organicznego

Obliczenie:

Znając stężenie i objetość roztworu wodorotlenku potasu obliczmy ile moli znajduje się w tym roztworze:

Z równania reakcji wynia, że kwas reaguje z wodorotlenkiem w stosunku masowym 1:2, więc liczba moli kwasu będzie 2 razy mniejsza niż liczba moli zasady i wynosić będzie:

Skoro 0,001923 mola stanowi 0,2g, to obliczmy teraz masę jednego mola kwasu:

  

 

 

Odp. Masa molowa kwasu organicznego wynosi