Chemia
 
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Równanie reakcji dysocjacji:

Z treści zadania wiemy, że pH roztworu wynosiło 2, więc stężenie jonów wodoru wynosiło .

Jak wynika z równania reakcji stosunek molowy kwasu do jonów wodoru wynosi 1:2, więc stężenie kwasu będzie 2-krotnie mniejsze i będzie wynosić: 

 

Odp. Stężenie kwasu siarkowego(VI) wynosiło