Chemia
 
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Wodny roztwór kwasu HR zawiera 0,4 mola jonów wodoru 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Z treści zadania wiemy, że w roztworze znajduje się 0,4 mola jonów wodoru oraz 3,6 mola niezdysocjowanych cząsteczek tego kwasu.

Stopień dysocjaacji oznaczamy:   

Wzór na stopień dysocjacji:

Czyli dzielimy liczbę moli cząstek zdysociowanych, przez liczbę moli wszystkich cząstek.

 

Odp. Stopień dysocjacji roztworu wynosi 10%