Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Do przygotowania roztworu użyto: siarczku potasu 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Z treści zadania wiemy, że w roztworze znajdują się związki: 

  

Załóżmy, że objętość roztworu wynosi   więc możemy wszystkie stężenia podane w treści zadania przeliczyć na liczbę moli.

Wiemy, że w roztwore znajduje się 0,6 mol jonów , zatem jonów azotanowych(V) pochodzących z azotanu(V) sodu również będzie 0,6 mol.

Skoro w całym roztworze znajduje się 0,8 mol jonów , a 0,6 mola pochodzi z , to 0,2 mola będzie pochodzić od , bo 0,8mol-0,6mol=0,2mol

W takim razie 1mol jonów będzie pochodził od , bo 1,2mol-0,2mol=1mol

Równanie reakcji dysocjacji siarczku potasu:

Z powyższego równania wynika, że anionów siarczkowych będzie 2 razy mniej niż kationów potasu. Zatem w roztworze bdzie znajdowac się 0,5mol, bo 1mol:2=0,5mol

Pamiętając założenie, że objętość roztworu wynosi 1dm^3 obliczamy stężenie anionów siarczkowych:

 

Odp. Stężenie anionów siarczkowych wynosi