Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Wskaż, w którym roztworze stężenie jonów 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

a) 

Równanie reakcji dysocjacji:

 

Równanie reakcji dysocjacji:

Roztwór zawierał 0,2mol , więc zakładając, że dysocjacja przebiegła z wydajnością 100%, to liczba moli jonów siarczanowych(VI) wynosiła 0,2mol

`C_2=(0,2mol)/(0,2dm^3)=1(mol)/(dm^3)`

Wyższe stężenie jonów siarczanowych(VI) było w roztworze siarczanu(VI) sodu.

 

b)

Równanie reakcji dysocjacji :

`Cr_2(SO_4)_3stackrel(H_2O)(->)2Cr^(3+)+3SO_4^(2-)`

`V_1=2dm^3`

Z treści zadania wiemy, że roztwór zawierał `6,02*10^20`  drobin `Cr_2(SO_4)_3` , więc po reakcji dysocjacji w roztworze będzie znajdowac się 3 razy więcej jonów siarczanowych(VI)

`6,02*10^23----1mol`

`3*6,02*10^20----n_(SO_4^(2-))`

`n_(SO_4^(2-))=(3*6,02*10^20*1mol)/(6,02*10^23)=3*10^(-3)=0,003mol`

`C_1=(0,003mol)/(2dm^3)=0,0015(mol)/(dm^3)`

Równanie reakcji dysocjacji:

`FeSO_4stackrel(H_2O)(->)Fe^(2+)+SO_4^(2-)`

`V_2=3dm^3`

`M_(FeSO_4)=M_(Fe)+M_S+4*M_O=56g/(mol)+32g/(mol)+4*16g/(mol)=152g/(mol)`

`152g----1mol`

`0,456g----n_(SO_4^(2-))`

`n_(SO_4^(2-))=(0,456g*1mol)/(152g)=0,003mol`

`C_2=(0,003mol)/(3dm^3)=0,001(mol)/(dm^3)`

Wyższe stężenie jonów siarczanowych(VI) występuje w roztworze `Cr_2(SO_4)_3`