Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Zmieszano 1 mol metanolu z 1 molem kwasu etanowego 4.1 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Równanie reakcji chemicznej:

  

 

Uzupełniamy tabelę na podstawie danych z zadania i równania reakcji:

 

 

  Stężenie przed reakcją Reakcji uległo Stężenie w stanie równowagi chemicznej

 

 

Obliczamy nieznane stężenie substratów w stanie równowagi chemicznej, więdząc, że

 

Wzór na stężeniową stałą równowagi chemicznej:

`K_c=([CH_3COOH]*[H_2O])/([CH_3OH]*[CH_3COOH_3])`

`K_c=(0,72*0,72)/(0,28*0,28)~~6,61`   

 

 

Odpowiedź: Stężeniowa stała równowagi wynosi w przybliżeniu 6,61