Chemia
 
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Równanie reakcji:

 

Zapiszmy dane w tabeli. Nieznane stężenie początkowe oznaczmu , a przez x ilość moli substancji, która ulega reakcji. 

 

  Stężenie przed reakcją Reakcji ulega Stężenie w stanie równowagowym 
       

 

     
       

 

 Obliczmy nieznane stężenie:

 

 

Obliczamy stężeniową stałą równowagi chemicznej podstawiając do wzory stężenia ustalone w stanie równowagi:

  

 

Odp. Stężenie początkowe tlenku siarki(VI) wynosi , natomast stężeniowa stała równowagi wynosi 3,645.