Chemia
 
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Oceń prawdziwość podanych zdań 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

a) Liczba masowa pierwiastka chemicznego jest liczbowo równa jego masie atomowej.

Fałsz, ponieważ wartość liczby masowej jest bardzo zbliżona do wartości masy atomowej, gdyż prawie cała masa jest skupiona w jądrze, ale mimo to wartości te nie są sobie równe.

 

b) Liczba atomowa pierwiastka chemicznego jest mniejsza lub równa jego liczbie masowej

Prawda, ponieważ liczba masowa to suma protonów i neutronów, a liczba atomowa to suma protonów, więc liczba atomowa będzie zazwyczaj mniejsza, wyjątek stanowi wodór, który nie posiada neutronów, wtedy te liczby są sobie równe

 

c) Liczba neutronów w jądrze atomowym pierwiastka chemicznego jest równa liczbie nukleonów.

Fałsz, ponieważ liczba nukleonów to suma liczby protonów i neutronów

 

d) Liczba masowa atomu pomniejszona o jego liczbę atomową daje liczbę neutronów w jego jądrze atomowym.

Prawda, ponieważ liczba masowa to suma liczby protonów i neutronów

 

e) Ładunek jądra atomowego pierwiastka chemicznego jest liczbowo równy jego liczbie atomowej.

Prawda, ponieważ w jądrze znajdują się dodatnio naładowane protony i obojetne neutrony, więc wypadkowy ładunek jądra jest równy ilości protonów, który z kolei jest równy liczbie atomowej

 

f) Liczba porządkowa pierwiastka chemicznego w układzie okresowym jest równa jego liczbie atomowej.

Prawda, ponieważ kolejne pierwiastki zawierają o jeden proton więcej w jądrze niż poprzedni, więc liczba atomowa jest jednocześnie liczbą porządkową.

 

g) Atomy pierwiastka chemicznego mają taką samą liczbę masową

Fałsz, ponieważ pierwiastek chemiczny to zbiór atomów o tej samej liczbia atomowej Z, atomy mogą mieć różne masy, czego przykładem sa izotopy, czyli odmiany danego pierwiastka o różnej liczbie neutronów w jądrze.