Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Zmieszano po 100g roztworów azotanu(V) potasu 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Dane:

Szukane:

- masa azotanu(V) potasu w roztworze 1 o stężeniu 10%

-  masa azotanu(V) potasu w roztworze 2 o stężeniu 15%

-  masa azotanu(V) potasu w roztworze 3 o stężeniu 20%

- łączna masa azotanu(V) potasu

- łaczna masa roztworu

- stężenie procentowe roztworu po zmieszaniu roztworów 1,2 i 3

- stężenie molowe roztworu po zmieszaniu roztworów 1,2 i 3

- masa molowa azotanu(V) potasu

Wzór:

Obliczenia:

`C_(m4)=(15%*1100g/(dm^3))/(100%*101g)~~1,6(mol)/(dm^3)`

Odpowiedź:

Stężenie molowe powstałego roztworu wynosi `1,6(mol)/(dm^3)`