Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Zmieszano po 100g roztworów azotanu(V) potasu 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Dane:

Szukane:

- masa azotanu(V) potasu w roztworze 1 o stężeniu 10%

-  masa azotanu(V) potasu w roztworze 2 o stężeniu 15%

-  masa azotanu(V) potasu w roztworze 3 o stężeniu 20%

- łączna masa azotanu(V) potasu

- łaczna masa roztworu

- stężenie procentowe roztworu po zmieszaniu roztworów 1,2 i 3

- stężenie molowe roztworu po zmieszaniu roztworów 1,2 i 3

- masa molowa azotanu(V) potasu

Wzór:

`m_(r4)=m_(r1)+m_(r2)+m_(r3)`

Obliczenia:

`m_(s1)=(10%*100g)/(100%)=10g`

`m_(s2)=(15%*100g)/(100%)=15g`

`m_(s3)=(20%*100g)/(100%)=20g`

`m_(m4)=10g+15g+20g=45g`

`m_(r4)=100g+100g+100g=300g`

`C_(p4)=(45g)/(300g)*100%=15%`

`M_(KNO_3)=101g/(mol)`

`C_(m4)=(15%*1100g/(dm^3))/(100%*101g)~~1,6(mol)/(dm^3)`

Odpowiedź:

Stężenie molowe powstałego roztworu wynosi `1,6(mol)/(dm^3)`