Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Pewien roztwór o objętości 1,5dm3 zawiera 200g bromku 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Dane:

Szukane:

- stężenie molowe po dodaniu wody 

 

Obliczenia:

Wzór na stężenie molowe:

Znając masę molową bromku wapnia obliczmy jaką liczbę moli stanowi 200g tej substancji

więc 200g bromku wapnia to 1 mol.

Całkowita objętość roztworu wynosi:

Odpowiedź:

Stężenie molowe roztworu wynosi