Chemia
 
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Oblicz objętość 60-procentowego roztworu kwasu 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Dane:

Szukane:

- objętość roztworu kwasu o stężeniu 60%

- stężenie molowe roztworu 1

- masa molowa kwasu siarkowego(VI)

Wzór:

Obliczenia:

Teraz skorzystajmy z metody krzyżowej. Mamy otrzymać roztwór o stężeniu , mając do dyspozycji rozywór o stężeniu i wodę (0)

Z powyższych obliczeń wynika, że należy zmieszać roztwór o stężeniu z wodą w stosunku objętościowym 2:7,2. Skoro mamy otrzymać roztworu o stężeniu to objętość użytego kwasy możemy obliczyć z proporcji, zakładając, że  :

Odpowiedź:

Aby otrzymać roztworu o stężeniu do wody nalezy dodać roztworu kwasu o stężeniu 60%