Chemia
 
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
W 200g roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) o stężeniu 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Dane:

Szukane:

d - gęstość roztworu

Obliczenia:

Wzór na gęstość roztworu:

Znamy już masę roztworu . Musimy jeszcze obliczyć objętość roztworu.

Znając mase molowa siarczany(VI) miedzi(II):

Obliczmy jaką część mola stanowi próbka o masie 6,4g

Ze stężenia molowego wiemy, że w znajduje się 0,2mola substancji, więc obliczmy w jakiej objętości znajduje się 0,04mola siarczanu(VI) miedzi(II)

Obliczmy więc gestość:

Odpowiedź:

Gęstość roztworu wynosi