Chemia
 
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Dane:

Szukane:

- stężenie molowe

Wzór: 

Obliczenia:

Znając masę molową wodorotlenku możemy obliczyć liczbę moli:

Z treści zadania wiemy, że rozpuszczono 40g wodorotlenku w 200g wody, więc całkowita masa roztworu wynosi 240g

Znając gęstość obliczmy objętość roztworu:

Odpowiedź:

Stężenie molowe roztworu wynosi