Chemia
 
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Oblicz ile gramów siarczanu(VI)żelaza(II)-woda(1/7) 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Dane:

Szukane: 

- masa potrzebnej soli uwodnionej

- masa potrzebnej wody

Obliczenia:

Obliczmy liczbę moli siarczanu(VI) żelaza(II) ze wzoru:

Znając masę molową siarczanu(VI) żelaza(II) możemy obliczyć masę bezwodnej soli w roztworze: 

Znając masę siarczanu(VI) żelaza(II)-woda(1/7) możemy obliczyć masę soli uwodnionej:

Zakładając, że gęstość roztworu wynosi , to masa roztworu wynosi 2000g, więc masa wody wynosi:

Odpowiedź:

Do sporządzenie roztworu potrzeba 333,6g uwodnionej soli siarczany(VI) żelaza(II) i 1666,4g wody.