Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Dane:

Szukane:

- liczba moli

- masa molowa chlorku magnezu

- masa chlorku magnezu w roztworze

Wzór:

Obliczenia:

`m_(MgCl_2)=95g/(mol)*0,09mol=8,55g`

Odpowiedź:

W `300cm^3` roztworu znajduje się 8,55g chlorku magnzeu.