Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Oblicz stężenie molowe chlorku rtęci(II) rozpuszczono 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Dane:

Wzór chlorku rtęci(II):

Rozpuszczalność w temp. 333K odczytana z wykresu   

Znając gęstość obliczmy masę roztworu:

 

Z wykresu odczytano, że w 100g wody rozpuści się 20g substancji, więc masa takiego rozyworu będzie wynosić 120g. Na tej podstawie ułóżmy proporcję i obliczmy ile substancji znajdowało się w nasyconym rozyworze:

`525g\ roztwo ru----m_(HgCl_2)`

`m_(HgCl_2)=(525g*20g)/(120g)=87,5g`

 

Znając masę molową chlorku rtęci(II) obliczmy liczbę moli znajdującą się w roztworze:

`m_(HgCl_2)=272g/(mol)`

`M=m/n\ |*n\ \ =>\ \ \ m=M*n\ |:M\ \ =>\ \ \ n=m/M`

`n=(87,5g)/(272g/(mol))=0,32mol`

 

Teraz możemy obliczyć stężenie molowe:

`C_m=n/V`

`C_m=(0,32mol)/(0,5dm^3)=0,64(mol)/(dm^3)`

Odpowiedź:

Stężenie molowe wynosi `0,64(mol)/(dm^3)`