Chemia
 
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Oblicz, ilu gramów azotanu(V) wapnia potrzeba do 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Dane:

Wzór azotanu(V) wapnia:

 

Najpierw obliczmy objętość roztwory znając gęstość roztworu:

 

Znając objętość roztworu i jego stężenie molowe obliczmy ile moli azotanu(V) wapnia znajduje się w roztworze:

 

Obliczmy masę molową azotanu(V) wapnia:

 

Znając masę molową azotanu(V) wapnia obliczmy masę tej soli zawartej w roztworze:

 

Odpowiedź:

Do przygotowania 300g roztworu o stęzeniu potrzeba 14,0712g azotanu(V) wapnia