Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jerzy Janowicz, Jacek Lech, Agnieszka Orzeszek, Mariola Tokarska, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014

`x-12=4\ \ \ |+12` 

`x=4+12=16` 

 

 

`x/2=6\ \ \ |*2` 

`x=6*2=12` 

 

 

`16-12=4\ \ \ \ D`