Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012
Wyprawa na Moskwę. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wyprawa na Moskwę.

Praca z mapą. Zadanie

1. Wymień najważniejsze bitwy stoczone przez wojska napoleońskie z Rosją w 1812 r.

  • Bitwa pod Mirem (lipiec 1812 rok)
  • Bitwa pod Krasnem (listopad 1812 rok)
  • Bitwa pod Smoleńskiem (sierpień 1812 rok)
  • Bitwa pod Borodino (wrzesień 1812 rok)
  • Bitwa pod Tarutino (październik 1812 rok)
  • Bitwa pod Małojarosławcem (październik 1812 rok)

2. Wskaż trasę wyprawy Napoleona I na Moskwę .

  • Trasa wyprawy Napoleona I na Moskwę zaznaczona na mapie kolorem czerwonym .

  Thumb 2