Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012
Podaj przyczyny wybuchu Wielkiej Rewolucji 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Przyczyny wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej .

  • Kryzys gospodarczy we Francji - nieurodzaj, drożyzna, hamowanie przemysłu rodzimego spowodowany wprowadzeniem na rynek francuski towarów angielskich.
  • Kryzys finansowy państwa Ludwika XVI spowodowany wojnami oraz wystawnym życiem dworu.
  • Ucisk podatkowy.
  • Kryzys monarchii absolutnej.
  • Dążenie przedstawicieli stanu trzeciego do udziału w sprawowaniu rządów, krytykowanie przez nich szlachty i duchowieństwa.
  • Upowszechnienie się idei oświecenia, co rozbudzało w społeczeństwie chęć walki o zmianę przestarzałego ustroju.
  • Czerpanie wzorów z rewolucji amerykańskiej.