Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012
Przedstaw reformy przeprowadzone przez Sejm 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Przedstaw reformy przeprowadzone przez Sejm

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Reformy Sejmu Czteroletniego :

  • Zlikwidowano Radę Nieustającą;
  • Zażądano wycofania rosyjskich wojsk;
  • Powołano 100 tys. armię (ograniczoną następnie do 65 tys. żołnierzy);
  • Uchwalono stałe podatki, obciążające szlachtę i duchowieństwo;
  • Uchwalono ustawę o sejmikach, ograniczającą prawa polityczne gołoty;
  • Uchwalono tzw. ustawę o miastach, która znacznie rozszerzała prawa miast królewskich;
  • Utworzono komisje porządkowe: cywilno - wojskowe;
  • Zakazano pobierania pieniędzy od obcych dworów;
  • Przedłużono kadencję sejmu i powołano nowych posłów;