Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012
Wytłumacz, co znaczy określenie "oświecenie 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii

" Oświecenie stanisławowskie " to epoka w dziejach kultury polskiej przypadająca na lata panowania ostatniego króla Rzeczypospolitej Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764 - 1795). Głównymi narzędziami propagowania idei oświeceniowych w Polsce były wówczas czasopisma, m.in. "Monitor", "Merkuriusz Polski", "Zabawy przyjemne i pożyteczne". Twórcy oświeceniowi występowali przeciwko tradycyjnemu, sarmackiemu modelowi kultury polskiej, propagując estetyczne idały klasycyzmu i racjonalizmu. Stanisław August Poniatowski starał się tworzyć ideowe i kulturalne podstawy nowoczesnego państwa w duchu absolutyzmu oświeconego, dbając o wykształcenie obywateli (Komisja Edukacji Narodowej, Szkoła Rycerska, obiady czwartkowe, Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych)  oraz rozwój kultury narodowej (Teatr Narodowy, literatura dydaktyczna). Twórcy i filozofowie oświeceniowi odgrywali znaczącą rolę w życiu politycznym kraju (Kuźnica Kołłątajowska, autorstwo Konstytucji 3 maja).