Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012

1. Wymień tereny, które miały wejść w skład państwa polskiego.

- W skład niepodległego państwa polskiego miały wejść ziemie zamieszkałe przez Polaków ze swobodnym dostępem do Morza Bałtyckiego.

2. Wyjaśnij, jaką gwarancję niepodległości powinni - zdaniem prezydenta - otrzymać Polacy.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson zaznaczał, że polska niepodległość polityczna, gospodarcza oraz terytorialana miała być zagwarantowana przez międzynarodową konwencję.