Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012
Zrywanie sejmów. 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

1. Wyjaśnij, w jaki sposób w czasach Augusta III posłowie zrywali obrady sejmowe .

- W czasach Augusta III Sasa posłowie zrywali obrady sejmowe wypowiadając słowa: " Nie ma zgody na sejm " oraz " Jestem poseł, nie pozwalam ".

2. Odpowiedz, co sprawiało, że działania szlachciców przerywających posiedzenia sejmu uchodziły za bezprawne .

Działania szlachciców przerywających posiedzenia sejmu uchodziły za bezprawne, ponieważ w czasach Wettinów znacznie osłabła władza królewska. Po zawarciu unii polsko - saskiej szlachta podzieliła się na zwolenników "Sasa", czyli Augusta II Mocnego i "Lasa" - Stanisława Leszczyńskiego. Rywalizujące ze sobą stronnictwa powstrzymywały działania przeciwników zrywając kolejne sejmy. Powoli następował upadek aparatu państwowego. Utrwaliły się rządy oligarchii magnackiej, coraz częściej zrywano sejmiki i sejmy (liberum veto, przekupstwa obcych dworów), deprawowano sądy.