Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012
Oceń skutki przewrotu bolszewickiego 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Oceń skutki przewrotu bolszewickiego

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Skutki przewrotu bolszewickiego dla Rosji i Europy:

  • Przewrót bolszewicki i wojna domowa w Rosji pochłonęły miliony ofiar.
  • Po zakończeniu walk nadal trwały prześladowania, aresztowania oraz zabójstwa przeciwników nowej władzy. Tworzono specjalne obozy pracy w których zamykano konspiratorów.
  • Bolszewicy znieśli wolności obywatelskie, w kraju legalnie mogła działać tylko partia bolszewicka. 
  • Robotnikom, którym obiecano reprezentację bolszewickiego rządu odmówiono prawa do strajków.
  • Wprowadzono dyktaturę proletariatu. 
  • Utworzono Ogólnorosyjską Nadzwyczajną Komisję do Walki z Kontrewolucją i Sabotażem, zwaną "Czeką". Na jej czele stanął Feliks Dzierżyński.
  • Zwycięstwo bolszewików stwarzało zagrożenie dla ówczesnej Europy, ponieważ rewolucjoniści zamierzali rozprzestrzenić idee komunizmu na inne kraje.
  • Bolszewicy stanowili szczególne zagrożenie dla odradzającej się Polski. Ekspansję Armii Czerwonej udało się powstrzymać w 1920 roku - bitwa pod Warszawą - "Cud nad Wisłą".