Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012

W czasie I wojny światowej większe straty poniosły państwa należące do Ententy - 342 3000 poległych. Państwa centralne - 329 0000 poległych.