Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012
Scharakteryzuj ideologię narodowej demokracji. 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Narodowa Demokracja (endecja) - to ogólnie przyjęta nazwa ruchu narodowego ukształtowanego na ziemiach polskich pod koniec XIX wieku. Endecja głosiła hasła solidaryzmu społecznego, hasła narodowe oraz wolnościowe. Program Narodowej Demokracji został sformułowany przez Romana Dmowskiego w wydanej w 1903 roku pracy pt. "Myśli nowoczesnego Polaka". Dmowski popierał "egoizm narodowy", uważał, iż interesy polskiego narodu są najważniejsze. To naród stanowił dla endecji nadrzędną wartość. Głównym celem ruchu stało się odzyskanie przez Polskę niepodległości. Przedstawiciele endecji odrzucali ideę powstania zbrojnego, wrogo odnosili się do socjalizmu, potępiali ideę walki klas. Propagowali solidaryzm społeczny, kładli nacisk na rozwój polskich organizacji oraz upowszechnienie świadomości narodowej. Germanizacja była dla nich największym zagrożeniem dla polskości.