Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012

Wymień autorów i tytuły najbardziej

1 Zadanie

Najsłynniejsi przedstawiciele polskiego pozytywizmu oraz ich dzieła:

  • Bolesław Prus - "Lalka", "Emancypantki", "Antek", "Katarynka".
  • Eliza Orzeszkowa - "Nad Niemnem", "Gloria Victis".
  • Henryk Sienkiewicz - "Krzyżacy", "Quo vadis", "Ogniem i mieczem", "Potop", "Pan Wołodyjowski",  "W pustyni i w puszczy", "Janko Muzykant".
  • Maria Dąbrowska - "Marcin Kozera", "Noce i Dnie", "Uśmiech dzieciństwa".
  • Adam Asnyk - "Poezje", "Nad głębiami" - zbiór sonetów.
  • Aleksander Świętochowski -  "Niewinni, Nieśmiertelne dusze i Ojciec Makary", "Dramata", "Piękna", "Aspazja"