Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012
Rzeczpospolita za panowania Sasów. 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Rzeczpospolita za panowania Sasów.

Praca z mapą. Zadanie

1. Wskaż tereny Rzeczypospolitej, na których toczyły się walki podczas wojny północnej .

Formalnie Polska nie brała udziału w wojnie północnej (kryzys wewnętrzny: powstanie Semena Paleja na Ukrainie, wojna domowa na Litwie, magnacka opozycja antykrólewska, sprawa Prus - Królestwo Pruskie w 1701), jednak wojna toczyła się najdłużej na terenie Rzeczypospolita, która poniosła największe straty materialne (zniszczenia, kontrybucje, epidemie w latach 1705 - 1711).

Wojna toczyła się na obszarach :

 • Litwy;
 • Białorusi;
 • Polesia;
 • Wołynia;
 • Podola;
 • Małopolski;
 • Mazowsza;
 • Wielkopolski;
 • Pomorza Gdańskiego;

2. Wymień krainy utracone przez Szwecję na mocy traktatu pokojowego w Nystad .

 • Inflanty;
 • Estonia;
 • Ingria;
 • Karelia;
 • Wyspy: Dago oraz Ozylia;