Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012

Jak wyglądały warunki, w których

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Robotnicy łódzkich fabryk zamieszkiwali niewielkie, jednoizbowe mieszkania o maksymalnej powierzchni 25 m2. Mieszkania te pozbawione były kanalizacji oraz urządzeń sanitarnych. Osiedla robotnicze wznoszono najczęściej w pobliżu miejsca pracy.