Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012

Dlaczego - Twoim zdaniem - władze niemieckie

1 Zadanie

Władze niemieckie utrudniały Polakom budowę domów, ponieważ dążyły do tego, aby na terenie zaboru pruskiego osiedlali się jedynie Niemcy. Był to kolejny etap antypolskiej polityki prowadzonej przez pruskie władze.