Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012
Jaki cel wyznaczyli sobie organizatorzy 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Jaki cel wyznaczyli sobie organizatorzy

1 Zadanie

W okresie odwilży posewastopolskiej wzrosły w Królestwie Polskim nastroje patriotyczne. Ludność Warszawy zaczęła organizować i uczestniczyć w licznych manifestacjach. Ich głównym celem było uczczenie ważnych dla Polaków rocznic. Śpiewano wówczas pieśni patriotyczne i religijne, obnoszono się z żałobą narodową, brano udział w Mszach św. w intencji ojczyzny, kobiety nosiły czarne suknie. Początkowo władze carskie nie reagowały, jednak w miarę wzrastania liczby demonstracji zaczęto je brutalnie tłumić.