Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012
Wymień czynniki wpływające na demokratyzację życia 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wymień czynniki wpływające na demokratyzację życia

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Czynniki wpływające na demokratyzację życia politycznego w XIX wieku:

  • Ruchy emacypacyjne kobiet dążących do równouprawnienia oraz uzyskania praw wyborczych;
  • Wprowadzenie trójpodziału władzy;
  • Ograniczenie absolutnych rządów władców;
  • Zwiększenie kompetencji parlamentu;
  • Wzrost aktywności obywateli w różnych dziedzinach życia społecznego - tworzenie partii politycznych;
  • Powstanie nowoczesnego społeczeństwa industrialnego;
  • W wyniku licznych przemian społecznych obywatele uzyskiwali kolejne prawa pozwalające im na uczestnictwo w życiu politycznym;
  • Systematyczne rozszerzanie praw wyborczych w Wielkiej Brytanii;
  • Wzrost znaczenia systemu republikańskiego w Europie;