Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012
Przedstaw najważniejsze odkrycia z XIX w. 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Przedstaw najważniejsze odkrycia z XIX w.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Najważniejsze odkrycia z dziedziny nauk przyrodniczych w XIX wieku:

  • Teoria ewolucji ogłoszona w 1859 roku przez angielskiego uczonego Karola Darwina . Podstawą jego koncepcji było twierdzenie, że zwierzęta i rośliny ulegają stopniowym zmianom, których najważniejszą przyczyną jest dobór naturalny, wynikający z walki o byt. Zgodnie z głoszonymi przez Darwina poglądami największą szansę na przeżycie mają gatunki najwartościowsze i najsilniejsze.
  • Gregor Mendel stworzył podstawy genetyki i ustalił istnienie wielu prawidłowości w procesie dziedziczenia.
  • Dymitrij Mendelejew w 1869 roku opracował układ okresowy pierwiastków.
  • Antoine Henri Becquerel - odkrył zjawisko promieniotwórczości.
  • Maria Skłodowska-Curie wraz z mężem Piotrem Curie odkryła dwa pierwiastki promieniotwórcze - rad i polon.
  • Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski dokonali skroplenia powietrza a także tlenu, azotu i tlenek węgla. 
  • Max Planck - opracował teorię kwantów. Wyznaczył tzw. "stałą plancka".
  • Joseph John Tomson - prowadził badania nad przewodnictwem elektrycznym gazów, które doprowadziły do odkrycia elektronu.