Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012
Wskaż różnice między koncepcjami 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wskaż różnice między koncepcjami

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Dwie koncepcje zjednoczenia Włoch:

Koncepcja zjednoczenia ziem włoskich przez Camilla Cavoura:

  • Premier rządu sardyńskiego Camillo Cavour pragnął zjednoczenia tylko północnej części Włoch.
  • Uważał, że Włosi nie są w stanie scalić wszystkich ziem, dlatego też potrzebują wsparcia innych mocarstw.
  • Według Cavoura Włochy powinny być konfederacją - czyli związkiem państw z Piemontem na czele.
  • Podtrzymywał, że zjednoczenie całych Włoch jest za wcześnie, gdyż pomiędzy ubogim południem a bogatą północą istnieją duże różnice gospodarcze.

Koncepcja zjednoczenia ziem włoskich przez Giuseppe Garibaldiego:

  • Giuseppe Garibaldi uważał, że do zjednoczenia Włoch powinno dojść w wyniku działań podjętych przez cały naród włoski.
  • Włoski generał i rewolucjonista już od czasów Wiosny Ludów prowadził w wielu regionach kraju działania mające na celu wywołanie rewolucji w państwach włoskich.
  • Dążył do odsunięcia od władzy monarchów absolutnych popieranych przez Austrię.
  • Garibaldi chciał, by Zjednoczone Włochy stały się w przyszłości republiką.