Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012
Podaj konsekwencje Wiosny Ludów na ziemiach 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Konsekwencje Wiosny Ludów na ziemiach polskich :

  • Dokonano zniesienia poddaństwa i uwłaszczenia chłopów.
  • W austriackim oraz pruskim sejmie zasiedli polscy posłowie.
  • Gubernatorem Galicji został Polak - Aleksander Gołuchowski.
  • Nastąpiło ożywienie w polskiej kulturze narodowej, wydawano polską prasę ("Dziennik Górnośląski", "Tygodnik Cieszyński"), powstały polskie organizacje (Liga Polska z zaborze pruskim, praca organiczna).
  • Polacy brali udział w walkach na terenie całej Europy pod hasłem: " Za wolność waszą i naszą " - Adam Mickiewicz, Józef Bem, Ludwik Mierosłwaski, Wojciech Chrzanowski oraz Władysław Zamoyski.