Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012
Opisz okoliczności wybuchu powstania listopadowego. 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Opisz okoliczności wybuchu powstania listopadowego.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Okoliczności wybuchu powstania listopadowego .

Utworzone w 1815 r. Królestwo Polskie połączone z Rosją unią personalną, miało być namiastką państwa polskiego. Konstytucja Królestwa Polskiego gwarantowała Polakom prawa polityczne i obywatelskie. Jednak car zaczął łamać konstytucję, wprowadził w Królestwie Polskim cenzurę, a wszelkie formy opozycji likwidował z wielką surowością. Polacy zaczęli więc zakładać tajne związki, które za główny cel stawiały sobie odzyskanie przez Polskę niepodległości. W lipcu 1830 roku w Paryżu wybuchła rewolucja, która pociągnęła za sobą powstania w Belgii i Holandii, Rosja - jako członek Świętego Przymierza - mogła interweniować zbrojnie w tych państwach, Polacy obawiali się, że car użyje w tym celu polskich wojsk. Te obawy przyspieszyły decyzję o rozpoczęciu powstania. Ponadto spiskowcy pod dowództwem porucznika Piotra Wysockiego, który zamierzali zabić wielkiego księcia Konstantego - dowódcę armii polskiej, a następnie rozbić oddziały rosyjskie stacjonujące w Warszawie - obawiali się odkrycia spisku. W tej sytuacji Piotr Wysocki podjął decyzję o rozpoczęciu działań zbrojnych.