Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012
Wymień postanowienia kongresu wiedeńskiego. 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Postanowienia kongresu wiedeńskiego :

 • Obrady kongresu wiedeńskiego zakończyły się podpisaniem aktu końcowego , na mocy którego wprowadzono w Europie nowy system polityczny opierający się na trzech podstawowych zasadach: restauracji, legitymizmu oraz równowagi europejskiej;
 • Zasada restauracji - przywrócono w Europie władzę dynastii sprzed wojen napoleońskich oraz rewolucji francuskiej. Na mocy tej zasady doszło do restauracji Burbonów we Francji, Hiszpanii oraz Królestwie Obojga Sycylii;
 • Zasada legitymizmu - oznaczała nienaruszalność praw dynastii, gwarantowała prawo do dziedziczenia tronu, negowała prawo narodów do samostanowienia;
 • Zadasa równowagi europejskiej - zakładała, że żadne mocarstwo kontynentalne nie może uzyskać przewagi nad pozostałymi;
 • Bawaria zrzekła się na rzecz Austrii - Tyrolu i Slazburga, w zamian otrzymała Palatynat Reński i Würzburg;
 • Austria zajęła Wenecję, Dalmację i Lombardię, objęła swoimi wpływami państwa północnych Włoch;
 • Prusy otrzymały Nadrenię, Westfalię, ziemie Pomorza wraz z Rugią oraz część Wielkopolski oraz Saksonii;
 • Rosja zagarnęła Finlandię i Besarabię, podporządkowała ziemie Księstwa Warszawskiego;
 • Utworzono Związek Niemiecki pod przewodnictwem Austrii, która pozostawała najsilniejszym państwem w Europie Środkowej;
 • Utrzymano rozbicie polityczne Włoch. Powstało Królestwo Obojga Sycylii oraz Królestwo Sardynii, zwane również Piemontem;
 • Dokonano restauracji zlikwidowanego przez Napoleona Państwa Kościelnego;
 • W wyniku połączenia Belgii i Holandii utworzono Królestwo Niderlandów;
 • Zdecydowano, że z większości terenów Księstwa Warszawskiego zostanie utworzone Królestwo Polskie pod berłem Rosji. Pozostałe tereny dawnego księstwa, a także Toruń i Gdańsk, zostały włączone do Prus, a na terenie Wielkopolski utworzono Wielkie Księstwo Poznański e. Kraków z przyległymi ziemiami przekształcono w Rzeczpospolitą Krakowską ;