Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012
Przedstaw gospodarcze i społeczne skutki 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przedstaw gospodarcze i społeczne skutki

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Gospodarcze skutki industrializacji :

 • Intensywny rozwój handlu.
 • Gwałtowne bogacenie się krajów uprzemysłowionych.
 • Powstawanie metropolii.
 • Zakładanie pierwszych spółek akcyjnych (Wielka Brytania).
 • Pojawienie się różnego typu papierów wartościowych oraz wzrost znaczenia giełdy.

Społeczne skutki industrializacji :

 • Powstanie masowego społeczeństwa przemysłowego.
 • Wyludnienie wsi i szybki proces urbanizacji.
 • Wzrost zaludnienia w krajach uprzemysłowionych.
 • Powstawanie osiedli robotniczych.
 • Wyzysk nieletnich (w początkowej fazie rozwoju gospodarczego do prac w fabrykach i kopalniach zmuszano także dzieci).
 • Narodziny ruchu robotniczego, powstanie pierwszych związków zawodowych.
 • Narodziny nowych ideologii - liberalizmu, konserwatyzmu, socjalizmu oraz komunizmu.
 • Wzrost znaczenia klasy średniej - rozwój liberalizmu gospodarczego.