Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012
Wyjaśnij, kim byli karbonariusze 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wyjaśnij, kim byli karbonariusze

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
  • Wyjaśnij, kim byli karbonariusze i dekabryści .

Karbonariusze - byli to członkowie spiskowego ruchu rewolucyjnego, powstałego na początku XIX w. we Włoszech. Głosili potrzebę obalenia absolutyzmu oraz utworzenia republikańskiego państwa opartego na demokratycznych zasadach. Ruch wkrótce rozprzestrzenił się w innych krajach europejskich, zwłaszcza we Francji. Nazwa "karbonariusze" - pochodzi od wypalaczy węgla drzewnego, w których szałasach ukrywali się zbiegowie polityczni.

Dekabryści - byli to rosyjscy rewolucjoniści szlacheccy, działający w pierwszej połowie XIX w., występujący przeciw władzom carskim i istniejącym stosunkom społecznym. Wykorzystując okres zamętu po śmierci cara Aleksandra I (1 grudnia 1825 r.) wzniecili siłami oddziałów gwardii powstanie 26 grudnia 1825 roku (rosyjski grudzień to " diekabr " - stąd nazwa dekabryści) w Petersburgu na Placu Stołecznym, które tego samego dnia stłumiono. Przywódców spisku aresztowano i surowo ukarano - część z nich została powieszona, a pozostałych zesłano na Syberię. Klęska powstania dekabrystów, a także krawawe represje, które po nim nastąpiły na wiele dziesięcioleci wstrzymały Rosjan przed wystąpieniami przeciwko władzy.