Historia
 
Śladami przeszłości 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Omów działania Krzyżaków mające na celu 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Działania Krzyżaków mające na celu rozbicie unii polsko - litewskiej:

Pokojowa chrystianizacja ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego, prowadzona przez duchowieństwo polskie podważyła sens istnienia państwa krzyżackiego, którego głównym celem była walka z niewiernymi. Rycerze zakonu krzyżackiego zaczęli rozpowszechniać w Europie Zachodniej kłamiliwe informacje na temat Władysława Jagiełły i księcia Witolda Kiejstutowicza. Oczerniali ich przed obliczem papieża oraz cesarza imputując, że pomimo przyjęcia chrztu obaj władcy pozostali poganami. Krzyżacy próbowali także skłócić króla Władysława Jagiełłę z możnowładcami litewskimi oraz księciem Witoldem. Działania podejmowane przez zakonników nie przyniosły zamierzonego skutku.