Historia
 
Śladami przeszłości 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Postanowienia unii w Krewie 4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii

1. Wymień zobowiązania, jakie Władysław Jagiełło musiał wypełnić na mocy unii zawartej w Krewie.

  • Przyjęcie chrztu, chrystianizacja Wielkiego Księstwa Litewskiego;
  • Odzyskanie wszystkich ziem utraconych przez Królestwo Polskie;
  • Oddanie Królestwu Polskiemu wszystkich chrześcijan oraz "ludzi obojga płci" pojmanych w kraju polskim i uprowadzonym na tereny pogańskiej wówczas Litwy;

2. Odpowiedz, kto - zgodnie z umową polsko - litewską miał przyjąć chrzest.

  • Zgodnie z umową polsko - litewską chrzest miał przyjąć wielki książę litewski - Władysław Jagiełło wraz ze  swoimi braćmi, krewnymi, całą litewską szlachtą oraz wszystkimi poddanymi.