Historia
 
Śladami przeszłości 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

Biblia pauperum - Biblia dla ubogich. Był to zbiór obrazów przedstawiających sceny ze Starego i Nowego Testamentu, namalowanych najczęściej na ścianach świątyń. Dzięki takim dziełom ludzie niepiśmienni (którzy w znacznej mierze przeważali w epoce średniowiecza) mogli poznać zasady religii chrześcijańskiej. 

Biblia pauperum stanowiła dzieło teologiczne o przemyślanym układzie. Jego celem było wykazanie powiązań pomiędzy wydarzeniami Starego i Nowego Testamentu, za pomocą tzw. typologii, gdzie scenę lub wydarzenie z Nowego Testamentu objaśniano dwiema scenami ze Starego Testamentu. Na przykład scena Wniebowstąpienia Pańskiego sąsiaduje z obrazami wzięcia Henocha do nieba oraz Eliasza na wozie ognistym.