Historia
 
Śladami przeszłości 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

Odpowiedz, czym świątynie gotyckie różniły

1 Zadanie
2 Zadanie

Świątynie wznoszone w stylu gotyckim charakteryzowały się strzelistością oraz lekkością konstrukcji. Do budowy majestatycznych kościołów używano coraz częściej cegieł. Dzięki przyporom i filarom ściany kościołów nie musiały być tak masywne jak w budowlach romańskich. Ogrome okna, wypełnione witrażami pełniły funkcje dekoracyjne. Wysokie gotyckie wieże symbolizowały dążenie człowieka do spotkania z Bogiem. Styl gotycki pojawił się w XII wieku we Francji. W Polsce upowszechnił się w XIV stuleciu. Do najpiękniejszych zabytków gotyckich na świecie należy katedra Noter Dame w Paryżu.